Theo khảo sát, doanh nghiệp cần 30% nhân lực trình độ trung cấp trong thời gian tới /// MỸ QUYÊN

Học sinh không vào lớp 10, chọn học nghề thế nào?

09:00 12/08/2021 1

Nếu không vào lớp 10 công lập và muốn sớm tham gia vào thị trường lao động, học sinh tốt nghiệp THCS hoàn toàn có thể đăng ký học nghề để tốt nghiệp làm việc ngay hoặc liên thông nếu có nhu cầu.