Những tấm lòng vàng: Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 10.11

0 Thanh Niên
Chuyển khoản: Pham Diem Quynh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Facebook Ngo Anh: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; truong THCS Nguyen Du: 1.100.000 đồng; Vuong Quach Dan: 20.000.000 đồng; Pham Hoang Trai Tra Vinh: 200.000 đồng; Tran Thanh Tam (tinh Tra Vinh): 200.000 đồng;
Đại diện Báo Thanh Niên tặng quà cho người dân Bình Định bị thiệt hại do bão lũ	 /// HOÀNG TRỌNG
Đại diện Báo Thanh Niên tặng quà cho người dân Bình Định bị thiệt hại do bão lũ
HOÀNG TRỌNG

ban doc: 300.000 đồng; Mai Thi: 5.000.000 đồng; Tran Thi Anh: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Ngoc Giao: 1.000.000 đồng; Tuyet Mai: 1.000.000 đồng; gia dinh Quoc Hanh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Van Thao: 500.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Ta Chi Dong Hai: 200.000 đồng; ban doc: 450.000 đồng; Tran Thi Kieu Mai: 1.000.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Pham Thi Huynh Mai: 500.000 đồng; Cong ty Xuan Lan Dalat: 2.000.000 đồng; Dang Nhu Hung: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Cuc: 5.000.000 đồng; Lam Tien Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; gia dinh be Hai, Linh: 200.000 đồng; Tran Trung Hai: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Cong ty Orenda: 4.550.000 đồng; Vu Thuy Lieu: 4.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Thi Chau: 2.000.000 đồng; Thu Hang: 50.000 đồng; Dinh Thi Hue: 1.000.000 đồng; Bui Ba Bong: 2.000.000 đồng; Dinh Thi Vinh: 1.000.000 đồng; Cong ty CPN Viet My post: 4.500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Thi Hong Diep: 700.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Ba Linh: 100.000 đồng; Trinh Duc Manh: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Lu Thi Mong Loan: 5.000.000 đồng; Tran Thuy Khanh Linh: 11.900.000 đồng; Vo Thanh Kham: 10.000.000 đồng; Tran Quang Chung: 2.000.000 đồng; Nguyen Xuan Thien: 2.000.000 đồng; Tran Thi Thu Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Nguyen Anh Kiet: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hung Luong AZ: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Tran Hue Duc: 2.000.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Le Thi Thu Van: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Huu Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Lan: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; gia dinh Ha Khanh Huong: 4.000.000 đồng; Nghiem Thi Kim Nhung: 500.000 đồng; Tran Ngoc Huy Cuong: 400.000 đồng; Nguyen Thi My Loan: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Viet Duc Thinh: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Oanh: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng... (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm