Những tấm lòng vàng: Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại vì bão lũ 04.11

0 Thanh Niên
Chuyển khoản: ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 3.500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Thao (0988...198): 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng...
Đại diện tập thể cán bộ-CNV và công đoàn CLV (bên phải) đến tòa soạn đóng góp 46 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung chiều 3.11
Đại diện tập thể cán bộ-CNV và công đoàn CLV (bên phải) đến tòa soạn đóng góp 46 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung chiều 3.11

Nguyen Duc Loc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thien Phuoc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Thuy Cang: 1.000.000 đồng; Lo Van Khanh: 200.000 đồng; Le Minh Tam: 300.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Khanh Tam: 1.000.000 đồng; Pham Van Long: 1.000.000 đồng; Ta Van Duc: 2.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Linh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tuyen: 50.000 đồng; Ngo Dung Ly: 500.000 đồng; Luc Chanh Tri: 500.000 đồng; Ngo Thi Phuong Thao: 1.000.000 đồng; Luong Thi Cam Ha: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Huyen Tram: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Kha: 2.000.000 đồng; Tran Minh Anh: 20.000 đồng; Nguyen Kim Linh: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Kieu Thi Nam: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Chu Van Dat: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Van Nhan: 250.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Truc: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Tue: 400.000 đồng; Nguyen Huu Nhan: 100.000 đồng; Pham Thu Thuy: 300.000 đồng; Le Huu Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; member VNCSGO: 30.000 đồng; Vu Thi Kim Nhung (H.N): 5.000.000 đồng; ban doc: 40.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Trong Manh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hien Luong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hanh Lien: 1.000.000 đồng; Hua Thi Cuc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Rang: 1.000.000 đồng; member VNCSGO: 5.000.000 đồng; Tran Diem Trinh: 100.000 đồng; Le Hung Trung: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vu Hoai Chan: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Do Phuong Quang: 1.350.000 đồng; Nguyen Dinh Gia Huy: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 1.000.000 đồng; Tran Kien An: 10.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Thu: 100.000 đồng; Pham Thi Thanh Lan: 500.000 đồng; Chu Van Duc: 100.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 59.843 đồng; Chung Thi My: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Jade Nguyen : 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ngo Thi N Thuy: 1.000.000 đồng; Truong Thi Phuong Anh: 100.000 đồng; Duong Trinh Kim Hoa: 200.000 đồng; Thanh Loan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Minh Phuong: 500.000 đồng; Nguyen The Thang: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui The Sang: 100.000 đồng; Pham Hung Hiep: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Hoa: 3.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Hanh: 1.000.000 đồng; Tran Quoc Vuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Nguyen Quynh Nhi: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hoan: 1.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 5.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ho Thi My Hanh: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Phuong Dong: 1.000.000 đồng; Phan Thi Hoa Lai: 100.000 đồng; To Quoc Viet: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Huynh Truc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Duy Linh: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Trung: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Lam Hoai Tuong: 3.475.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Cao Thi Thanh Hoa: 100.000 đồng; Son Hung (Quang Ngai): 1.500.000 đồng; Nguyen Van Long: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Viet Ky (hoc sinh lop 11 Vinschool): 500.000 đồng; Nguyen Thi Nhien: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Lu Cu Bang: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Bao Long: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 1.400.000 đồng; Lam Hang Hung: 1.000.000 đồng; Lam Hang Hung: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng... (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm