Những tấm lòng vàng 27.11

0 Thanh Niên
Bạn đọc giúp Hoàng Văn Tuấn - Hải Dương (nhân vật được đề cập trong bài viết Nam thanh niên gặp nạn khi chống dịch Covid-19, trên Thanh Niên Online ngày 11.4.2020, tiếp theo):
Những tấm lòng vàng 27.11

Chuyển khoản: ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phung Anh Tai: 400.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Thieu Quang Vu: 500.000 đồng; Vo Ngoc Son: 194.500 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Hong Lam: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ha Thi Thanh Chau: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Duong Thi Bich Hanh: 250.000 đồng; Le To Nga: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Quynh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Ba Duong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 350.000 đồng; gia dinh thay Phap Kham: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Yen Minh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 20.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Doan: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Hai Dang: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nhu Thi Quynh Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Minh Loc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Thi Thuy An: 300.000 đồng; Dang Thi Thom: 500.000 đồng; Doan Thi Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Quang Vinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Ngoc Chinh: 300.000 đồng; Le Thi Kim Phuong: 200.000 đồng; Phan Thi Thu Ha: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ung Van Nguyen: 200.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 350.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Thi Kieu Tien: 2.000.000 đồng; Tat Ha Cam: 1.000.000 đồng; Phi Ngoc Uyen: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Thi Ha Phuong: 100.000 đồng; Le Thi Kim Ngan: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ly: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ly Lam Tu: 1.000.000 đồng; Tran Thi Mai: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huynh Ngoc Minh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ngo Tien Hung: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Co Nam va a Tho (Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Tu: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Thu Huyen: 400.000 đồng; Nguyen Thi Nguyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Tan (TP.Da Nang): 23.000.000 đồng; Le Tri An: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thanh Hai: 100.000 đồng; Mai Nguyen: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Vu: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Dao Thi Xuan Nhi: 200.000 đồng; Nguyen Huynh Chi Tin: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thu Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Thi Huynh Giao: 300.000 đồng; Doan Cong Yen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 60.000 đồng; Hoang Thach B: 100.000 đồng; Dinh Vu Minh Chau: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Thanh Hung: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Trong Viet: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Dao Trung Dung: 1.000.000 đồng; Nguyen Doan Phuc: 300.000 đồng; Pham Thi Hoa: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Phi: 500.000 đồng; Ho Hoang Duy: 200.000 đồng; Tran Thi Han: 500.000 đồng; Nguyen Phuc K: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cao Thi Bao Minh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.


VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm