Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Những tấm lòng vàng ủng hộ trẻ mồ côi ngày 4.10

0 Thanh Niên

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; Dinh Le Quy Van: 500.000 đồng; Le Cong Can: 10.000.000 đồng; Dang Thu Trang: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng;

Luu Tien Hung: 5.000.000 đồng; Vo Chi Anh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Chi Dieu: 1.000.000 đồng; Nguyen Sam: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Tu Trinh: 1.500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Huu Khuong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Ngoc To Quyen: 1.000.000 đồng; Tran Van Hung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Cuong: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Lu Tong Thien: 500.000 đồng; Nguyen Dang Khoa: 300.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Quoc Xuan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thuy Cang: 500.000 đồng; Tran Nhat Tien: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Ngoc Ca Dao: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Lam Thi Thuy Nhan: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Chu Thuy Linh: 2.000.000 đồng; Nguyen Minh Tam: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Mei Chee: 200.000 đồng; Nguyen Huynh Ngoc Han: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Thanh Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Anh Thu: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 1.000.000 đồng; Du Nguyen Khanh Linh: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ms Phan Trieu Quynh Nhu: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Vo Thuy Tam: 1.000.000 đồng; Tran Thuong Thuong: 400.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Nguyen Manh Lam: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ngo Ngoc Anh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Ngoc Diep: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thien Binh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Tran Bao Han: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Thien Trung: 500.000 đồng; Tran Ngoc Tu: 1.000.000 đồng; Bui Le Anh Dao: 300.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Bao Nhi: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Chau Cam Nhu: 200.000 đồng; Tran Minh Tung: 5.000.000 đồng; Phan Thuy Yen Nhi: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Le Anh Hung: 1.000.000 đồng; ban doc: 800.000 đồng; Tran Thi Ngoc Tuyen: 200.000 đồng; Ho Dinh Huy: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Minh Chau: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phuong Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Bao Chau: 5.000.000 đồng; Ngo Hieu Truong: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nga Hoang: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Thanh Sang: 6.000.000 đồng; em Hoa: 50.000.000 đồng; La Da Nu: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ngoc Anh: 5.000.000 đồng; Tran Ngoc Phuong Khai: 500.000 đồng; Pham Thi Thanh Hang: 500.000 đồng; chi Linh (TP.HCM): 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dylan Lok: 3.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Mrs Duong Nguyen Thien Bao: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Minh Ha (U.S.A): 1.000.000 đồng... (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm