Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Những tấm lòng vàng ủng hộ trẻ mồ côi ngày 6.10

0 Thanh Niên

Chuyển khoản: ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Phuong: 10.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 20.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Dang Phuong Thao: 200.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Quynh: 300.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 4.000.000 đồng; Pham Thi My Linh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Anh Dung: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Kim Vinh: 1.000.000 đồng; Ly Tu Uyen: 2.000.000 đồng; ong Pham Bach Phung, ba Le Thi Diep: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thien Binh: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Truong Nguyen Phuong Quynh: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Nhat Duy: 200.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Van Cuong: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Anh Tuong Vy: 1.000.000 đồng; Le Thi Ngoc Anh: 50.000 đồng; Nguyen Tan Phu: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Thieu Van Vu Tien: 50.000 đồng; Thong Thuong Quyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Mai Tram: 1.000.000 đồng; Tran Tuan Minh: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 16.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; be Uyen Chi: 4.000.000 đồng; Nguyen Huy Quoc: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Thanh Trang: 500.000 đồng; gia dinh Nguyen Thi San: 1.000.000 đồng; Binbong: 3.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng. (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm