Toyota hành động vì môi trường và thế hệ trẻ Việt Nam

Toyota hành động vì môi trường và thế hệ trẻ Việt Nam

17:00 19/01/2022 0

Trong suốt hơn 26 năm có mặt tại Việt Nam, song song với các hoạt động phát triển kinh doanh và lắp ráp ô tô tại đất nước sở tại, Toyota không ngừng quan tâm đến các vấn đề xã hội, đặc biệt là các vấn đề về môi trường tại Việt Nam.