Hải quan TP.HCM 'bó tay' với nợ thuế

Hải quan TP.HCM 'bó tay' với nợ thuế

0
Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.HCM, tính đến 15.8, tại các đơn vị trực thuộc vẫn còn khoảng 1.587 tỉ đồng nợ thuế, trong đó có 1.355 tỉ đồng nợ khó đòi và 232 tỉ đồng nợ có khả năng thu hồi.
'Ông lớn' chây ì xử lý nợ

'Ông lớn' chây ì xử lý nợ

1
Sở hữu 100% vốn nhà nước, hưởng ưu đãi lớn về tài nguyên, chính sách nhưng nhiều tập đoàn, tổng công ty làm ăn kém hiệu quả, nợ quá hạn và nợ khó đòi cao, khi Chính phủ yêu cầu rốt ráo xử lý, làm rõ trách nhiệm thì cố tình phớt lờ chỉ đạo.