Những tảng đá lớn rơi xuống vườn nhà dân do nổ mìn  /// MẠNH CƯỜNG

Nơm nớp sống cạnh khu vực nổ mìn

0
Hàng chục hộ dân ở huyện vùng cao Quảng Nam đang sống trong cảnh bất an khi mỏ đá của doanh nghiệp thường xuyên nổ mìn khai thác.