Đà Nẵng cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất vào sổ đỏ

Đà Nẵng cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất vào sổ đỏ

08:50 07/08/2012 0

(TNO) Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, từ ngày 10.8 thành phố này sẽ áp dụng quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận trên địa bàn.