noc bo cap

Nọc rắn chữa đau

Nọc rắn chữa đau

0
Dùng các loại nọc độc chết người như nọc rắn, nọc bò cạp để chữa bệnh đang được các nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu và bước đầu đã cho những kết quả khả quan.