noi doc nhat sai gon

Hồng Kông bên hông Chợ Lớn

Hồng Kông bên hông Chợ Lớn

0
Có những lúc, tôi như làm khách ngay chính trên thành phố mình. Và tôi biết, Sài Gòn - Chợ Lớn còn biết bao điều mình chưa khám phá hết.