Giá tiêu tăng trở lại

Giá tiêu tăng trở lại

09:03 25/07/2022 1

Giá tiêu trong nước sau một thời gian rớt khỏi mốc 70.000 đồng/kg đã phục hồi trở lại và bắt đầu tăng.