Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh

14:00 24/11/2021 0

Dự thảo chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn bền vững xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh ở các cấp.

Anh Chí Cường (thứ 2 từ trái sang), thanh niên khởi nghiệp tại xã Đoàn Kết, thu hoạch bơ sáp Mã Dưỡng 	 
 /// ảnh: Tr.T.M

Giúp thanh niên nông thôn làm giàu

14:00 22/05/2021 0

Để khởi nghiệp thành công, ngoài vốn thì thanh niên phải am hiểu về kỹ thuật, thị trường, kỹ năng ngoại giao, kỹ năng bán hàng, tìm đại lý phân phối...