Sau thanh tra, Quảng Nam thu hồi hơn 29,4 tỉ đồng

Sau thanh tra, Quảng Nam thu hồi hơn 29,4 tỉ đồng

10:34 06/01/2018 0

Báo cáo của Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết trong năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện 168/128 cuộc thanh tra hành chính (đạt 131% kế hoạch năm), phát hiện gần 65 tỉ đồng và trên 1 triệu m2 đất sai phạm.