Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NNND, NSƯT, NNƯT tại TP.HCM năm 2019  /// NGỌC DƯƠNG

Để nghệ sĩ xứng đáng với danh hiệu

06:12 10/08/2021 13

Đợt xét phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) đang đi gần đến chặng cuối. Tuy nhiên thời gian qua, một số nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nhưng có những hành động tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội. Điều này đã đặt ra vấn đề: nghệ sĩ cần làm gì để xứng đáng với danh hiệu của mình?