‘Mùa tri ân’ này, ở Quảng Trị!

‘Mùa tri ân’ này, ở Quảng Trị!

08:00 06/07/2022 0

Ở Quảng Trị, mỗi độ tháng 7 về, lòng người lại xao xuyến với hành trình tri ân cho những người ngã xuống, những Mẹ VN anh hùng, những gia đình có công với cách mạng…