Hoàng thân Philip vào năm 2012 /// AFP

Đời binh nghiệp của hoàng thân Philip

23:48 09/04/2021 1

Hoàng thân Philip, phu quân của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, được cho là người lính tài năng và tiến gần đến chức lãnh đạo hải quân trước khi phu nhân kế vị ngôi vua.