nui bach ma

Những điểm dừng dưới chân núi Bạch Mã

Những điểm dừng dưới chân núi Bạch Mã

0
Hơn 20 km đường sông ở khu vực thượng nguồn sông Cu Đê thuộc khu vực tây bắc thành phố Đà Nẵng với những cái tên Hố Giếng, Lỗ Cối thượng, Lỗ Cối hạ, Thác Xếp, Nà Mùn, Đá Bò, Khe Mun, Thác Rễ, Khe Giao,... đan xen trong những cánh rừng nguyên sinh và đều nằm dưới chân dãy núi nổi tiếng Bạch Mã, là nguồn tài nguyên vô giá để khai thác du lịch.