nui ngoc yang

Già làng A Vinh (giữa) 
bên bếp lửa kể chuyện xưa

 /// Ảnh: Phạm Anh

Thăng trầm người Châu

0
Tộc người Châu sống ở sườn ngọn núi Ngọc Yang, thuộc dãy Ngọc Linh hùng vĩ. Trải qua dâu bể thời gian, đến nay tộc người này đã có cuộc sống ổn định nhưng vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục kỳ lạ.