Nước máy ở một số nơi tại Mỹ được cho là có hàm lượng chì, thạch tín… vượt ngưỡng an toàn  /// Reuters

Nước máy bị nhiễm thạch tín, chì trên khắp nước Mỹ

08:11 02/04/2021 0

Một nghiên cứu chất lượng nước mới được thực hiện bởi tờ The Guardian và Consumer Reports cho thấy chỉ có 2/120 mẫu nước máy của Mỹ nằm trong giới hạn an toàn được khuyến nghị đối với thạch tín, chì, PFAS hoặc các chất ô nhiễm khác.