Một trong số 17 con hổ nuôi nhốt tại xã Đô Thành /// Ảnh: C.A

Bắt lươn đằng đuôi

05:15 10/08/2021 0

Nếu chỉ dựa vào tuyên truyền để người dân không nuôi nhốt hổ  trái phép như cách làm của chính quyền ở H.Yên Thành lâu nay chỉ là bắt lươn đằng đuôi, không có hiệu quả...