'Về quê LẬP NGHIỆP'

'Về quê LẬP NGHIỆP'

08:00 11/10/2021 0

‘Viết lại tên mình’ với một khởi đầu mới là Về quê LẬP NGHIỆP, tôi nghĩ Tuấn Trần cũng là một tác nhân thay đổi. ‘Mật mã’ mà tuổi trẻ Tuấn Trần đã giải mã thành công, khởi đầu và xuyên suốt những nguyên lý thật đặc biệt!