Nhà văn Lý Thành Phương 'thắp lửa' cho tình yêu sử Việt

Nhà văn Lý Thành Phương 'thắp lửa' cho tình yêu sử Việt

16:03 20/05/2022 0

Không nhận là nhà văn nhưng việc tác giả Lý Thành Phương liên tục cho ra đời nhiều tác phẩm đã chứng tỏ “nội lực” văn chương vô cùng thâm hậu. Cuốn sách mới Theo dòng sử Việt đang thắp lửa cho tình yêu sử Việt hiện nay