Niềm vui trong mùa cào ốc	 /// Ảnh: Thanh Ly

Hối hả mùa ốc gạo

20:33 22/02/2019 0

Mùa ốc gạo đến và đi nhanh, tầm từ tháng 1 đến tháng 4. Thế nên, dù khó nhọc bao nhiêu, ngư dân vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Nam cũng hối hả, tranh thủ từng ngày.