oc suoi

Đi tìm người Nguồn

Đi tìm người Nguồn

0
Tại huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, người Nguồn chiếm phần lớn nhưng chỉ là tên gọi dân gian, ngầm hiểu với nhau chứ chưa danh chính ngôn thuận. Hầu hết họ sống tập trung nhưng không có giấy tờ gì để biết đó là người Nguồn.