M.U trong cơn khủng hoảng

M.U trong cơn khủng hoảng

09:25 08/01/2022 1

.Khi một cầu thủ nhà nghề tuyên bố rằng anh ta không muốn khoác áo CLB hiện thời nữa, thì đó trước tiên chỉ là câu chuyện vô nghĩa. Bởi hợp đồng còn đó, và cầu thủ hoàn toàn không có quyền gì, trừ khi anh ta đang ở 6 tháng cuối cùng.