Cách khóa OneDrive bằng mật khẩu, Touch/Face ID trên iOS

Cách khóa OneDrive bằng mật khẩu, Touch/Face ID trên iOS

0
Nếu bạn sử dụng ứng dụng OneDrive trên thiết bị iOS và muốn bảo mật các dữ liệu bên trong đám mây của mình tránh người khác soi mói khi mở ứng dụng, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau.
OneDrive trên iOS đã được cập nhật với một vài tính năng mới bổ sung  /// Ảnh chụp màn hình

OneDrive trên iOS thêm tính năng 'ngày này năm xưa'

0
Sau khi phát hành bản cập nhật lớn vào đầu năm cho OneDrive trên iOS, Microsoft tiếp tục cải tiến ứng dụng với một vài thay đổi đáng kể và bổ sung các tính năng mới.