ong sau khai

Ông Phan Văn Khải bên hành lang Quốc hội tháng 5.2006  /// Ảnh: L.Q.P

3 dấu ấn của thủ tướng Phan Văn Khải

0
Việc xây dựng được một hệ thống pháp luật theo chuẩn mực quốc tế, để nền kinh tế được điều hành và quản trị theo cơ chế thị trường là những dấu ấn quan trọng của Chính phủ dưới thời Thủ tướng Phan Văn Khải.