Ông Võ Văn Thưởng: 'Một số cán bộ suy thoái nhưng không được phát hiện sớm'

0 Thanh Niên Online

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhưng không được phát hiện sớm, dẫn đến phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị /// Ảnh Ngọc Thắng
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị
Ảnh Ngọc Thắng

Sáng 20.8, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Việc học tập, làm theo Bác đã dần thành nhiệm vụ thường xuyên

Phát biểu khai mạc và trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm về thực hiện Chỉ thị 05, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh giá, nhìn chung việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, và được quần chúng nhân dân hưởng ứng.

Theo ông Thưởng, điều này đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cũng đánh giá, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được tính “hình thức”, chất lượng ngày càng cao; tác động tích cực đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; chấn chỉnh lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ. Nhiều cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc thực hiện việc định kỳ trao đổi, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dân, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát đời sống, gần với dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh thực sự vì dân.

Qua đó, đã góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

“Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng Đảng đã góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng, của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt”, ông Thưởng khẳng định.

Chậm phát hiện một sốcán bộ suy thoái tư tưởng, đạo đức

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo” Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở một số địa phương, đơn vị.

Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình có nhiều kết quả tích cực, nhưng việc tuyên truyền, nhân rộng chưa được đầu tư nhiều, từ đó, chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội về những việc làm tốt, chưa thực sự lan toả mạnh mẽ từ điển hình ra diện rộng.

Một số nơi, tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, do đó, một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên nói và làm trái quan điểm của Đảng

Từ đó, ông Thưởng đề nghị, trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Một số cán bộ suy thoái nhưng không được phát hiện sớm' - ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị

Ảnh Ngọc Thắng

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của T.Ư, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết T.Ư về công tác tổ chức, cán bộ.

“Thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”, ông Thưởng nêu.

Bên cạnh đó, ông Thưởng cũng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu từ T.Ư tới các địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cũng nhấn mạnh đến yêu cầu "kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng".

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm