Kinh tế thế giới giữa muôn trùng vây

Kinh tế thế giới giữa muôn trùng vây

08:10 18/01/2022 0

Năm nay, Diễn đàn Kinh tế thường niên ở Davos (Thụy Sĩ) tiếp tục bị hủy bỏ kế hoạch họp trực tiếp để thay bằng chương trình nghị sự trực tuyến từ ngày 17 - 21.1 với các chủ đề đều đang đối mặt nhiều khó khăn.