open doors

Du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng nhanh

Du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng nhanh

0
Số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng năm thứ 16 liên tiếp. Năm học 2016 - 2017, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ, với 22.438 người, tăng 1.035 sinh viên so với năm học 2015 - 2016 (gần 5%).
Hơn 16.000 sinh viên VN theo học tại Mỹ

Hơn 16.000 sinh viên VN theo học tại Mỹ

0
Ngày 13.11, Tổng lãnh sự quán Mỹ đã khởi động Tuần lễ giáo dục quốc tế. Bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM cũng công bố bản báo cáo thường niên Open Doors 2012 - 2013 của Bộ Ngoại giao Mỹ.