‘Vắc xin’ được chọn là từ của năm 2021

‘Vắc xin’ được chọn là từ của năm 2021

10:55 01/11/2021 0

2021 là một năm thế giới “ám ảnh” với vắc xin trong nỗ lực phòng dịch Covid-19, và bất chấp bạn tiêm vắc xin gì, từ Pfizer, AstraZeneca, Moderna hoặc Sinopharm, Oxford Languages chọn “vax”, từ rút gọn của vắc xin, là từ của năm 2021.