/// Ảnh: Reuters

Chiến tranh tiền tệ bùng nổ

10:46 22/07/2018 0

Đây là nhận định của một số chuyên gia giỏi nhất trong thị trường ngoại hối có 5.100 tỉ USD giá trị giao dịch mỗi ngày.