Phú Yên: Tiền điện hàng tháng giảm gần 2%

Phú Yên: Tiền điện hàng tháng giảm gần 2%

13:30 07/03/2022 0

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.