Để TP.HCM đột phá

Để TP.HCM đột phá

06:21 13/12/2020 1

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã đưa ra quy định cán bộ được giới thiệu phải chuẩn bị chương trình hành động cụ thể theo chức trách và nhiệm vụ dự kiến được phân công.