Đồng bộ triển khai Bộ chỉ số DDCI Tiền Giang

Đồng bộ triển khai Bộ chỉ số DDCI Tiền Giang

17:02 06/10/2022 0

Bộ chỉ số DDCI tỉnh Tiền Giang năm 2022 đến nay đã hoàn thành nội dung công việc xây dựng và ban hành kế hoạch, bước vào giai đoạn khảo sát thực tế. Dự kiến vào cuối năm sẽ công bố kết quả khảo sát và xếp hạng DDCI tỉnh Tiền Giang năm 2022.

Để TP.HCM đột phá

Để TP.HCM đột phá

06:21 13/12/2020 1

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã đưa ra quy định cán bộ được giới thiệu phải chuẩn bị chương trình hành động cụ thể theo chức trách và nhiệm vụ dự kiến được phân công.