1 lần hiến máu, giúp được 3 người

1 lần hiến máu, giúp được 3 người

0
Các chuyên gia cho biết 1 túi máu được sản xuất thành 3 chế phẩm máu. Bởi vậy, chỉ cần 1 lần hiến máu, bạn đã giúp được hẳn 3 người.