Các cổ đông HDBank tham dự đại hội đồng cổ đông sáng 23.4 /// Ảnh: TX

HDBank chia cổ tức 25%

0
Các cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP.HCM (HDBank) đã thống nhất thông qua mức chia cổ tức ở mức 25% tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Cổ đông biểu quyết tại đại hội /// Ảnh Anh Vũ

VietinBank phải định giá lại PGBank

0
Sáng nay, 17.4, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương (VietinBank) tổ chức đại hội cổ đông, công khai nhiều thông tin quan trọng về lợi nhuận, nợ xấu, cổ tức.