Còn lại gì cho Đà Lạt?

Còn lại gì cho Đà Lạt?

7
Những người yêu Đà Lạt bức xúc các phương án kiến trúc đồi Dinh của thành phố Đà Lạt được đem ra triển lãm.