Lối mở cho công trình xây dựng trái phép

Lối mở cho công trình xây dựng trái phép

0
Theo Thông tư 02/2014 Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng… có hiệu lực từ ngày 2.4.2014, những công trình xây dựng trái phép, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế phá dỡ nhưng chưa thực hiện, được xem xét cho tồn tại nếu việc xây dựng không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng công trình lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp và trong quy hoạch đất này được phép xây dựng.