Lắt léo chữ nghĩa: Lạc, phá xa và đậu phộng

Lắt léo chữ nghĩa: Lạc, phá xa và đậu phộng

0
Lạc, phá xa và đậu phộng, cả ba đơn vị từ vựng này đều chỉ một thứ mà tên tiếng Anh là peanut (theo cách gọi phổ biến) nhưng chỉ có lạc, đậu và phộng mới là từ hoặc hình vị còn phá và xa thì chỉ là hai âm tiết vô nghĩa.