TREND 2018: Những đại án chấn động

TREND 2018: Những đại án chấn động

00:00 29/12/2018 0

Năm 2018, nhiều đại án chấn động được đưa ra xét xử như Đại án VNCB giai đoạn 2, Tham nhũng ở Tập đoàn dầu khí Việt Nam, DongA Bank...