Nghiêm trị những kẻ trục lợi trong dịch bệnh

Nghiêm trị những kẻ trục lợi trong dịch bệnh

05:05 20/12/2021 5

Bạn đọc Thanh Niên lên án, bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi tham nhũng, trục lợi trong mua bán thiết bị, sinh phẩm y tế chống dịch bệnh và đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm.