Giáo viên “gồng gánh” quá nhiều áp lực

Giáo viên “gồng gánh” quá nhiều áp lực

08:00 18/11/2021 0

Nhà giáo bị nhiều áp lực cần được “cởi trói” để không phải quá tải giờ dạy hoặc dạy trái môn do thiếu giáo viên, hay phải minh chứng năng lực giảng dạy của mình không phải bằng chất lượng học sinh mà bằng một loạt hồ sơ sổ sách, chứng chỉ.