phan chia ngan sach

Chính quyền đô thị: Phân chia ngân sách ra sao?

Chính quyền đô thị: Phân chia ngân sách ra sao?

0
(TNO) Trước khi đề án chính quyền đô thị TP.HCM được kỳ họp thứ 11 HĐND TP.HCM khóa 8 thông qua (sáng 27.9), vấn đề tự chủ, phân chia ngân sách đã được nhiều đại biểu bàn thảo.