phan dong vat

Trưng bày di chỉ Rạch Núi

Trưng bày di chỉ Rạch Núi

0
Thông tin từ các nhà khảo cổ Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ cho biết, Bảo tàng Long An sẽ tiếp nhận và trưng bày những mẫu phân động vật (koprolite) tìm thấy trong đợt khai quật ở di tích Rạch Núi trong thời gian tới.