Mưa không lớn, đường Phan Huy Ích vẫn ngập

Mưa không lớn, đường Phan Huy Ích vẫn ngập

0
Cơn mưa bất chợt vào tối 31.5.2018 dù không lớn nhưng vẫn khiến đường Phan Huy Ích đoạn giao với đường Phan Tư Giản đến đường Bùi Quang Là (Q. Tân Bình, TP.HCM) tiếp tục ngập.
Cần cái tên khác cho dòng kênh Hy Vọng đang bị rác bịt kín

Cần cái tên khác cho dòng kênh Hy Vọng đang bị rác bịt kín

0
Dòng kênh Hy Vọng chảy qua đường Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM sau đó đổ ra kênh Tham Lương. Dòng kênh đang bị bức tử bởi đủ loại rác thải. Rác bít kín dòng chảy, rác ngập ngụa khắp mặt kênh. Các miệng cống đã bị bịt lại bằng rác và trở nên vô tác dụng.