Phần mềm quản lý thu gom rác tái chế mGreen /// C.T.V

Phân loại rác tại nhà bằng điện thoại thông minh

0
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có thể tự thực hiện việc phân loại rác, sử dụng ứng dụng để gọi người thu gom và được tích điểm thưởng, đổi nhiều phần quà có giá trị...