Trình làng phần mềm kế toán 1A phiên bản 2016

Trình làng phần mềm kế toán 1A phiên bản 2016

12:17 05/03/2016 9

Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT) vừa trình làng phiên bản mới nhất của phần mềm kế toán 1A (bản 2016). Đây là phiên bản phần mềm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu xử lý công việc kế toán hiện nay.